Projektowanie instalacji fotowoltaicznych

– określenie zapotrzebowania na energię elektryczną
– określenie powierzchni potrzebnej do zagospodarowania
– określenie zorientowania powierzchni pod instalację
– projekt wraz z kosztorysem