Projektowanie Instalacji Fotowoltaicznych

określenie zapotrzebowania na energię elektryczną,
Określenie powierzchni potrzebnej do zagospodarowania
Określenie zorientowania powierzchni pod instalację
Projekt wraz z kosztorysem